Over PART

PART is een platform waarin wetenschappers, fabrikanten van wegtransportmiddelen en vervoerders en verladers samenwerken. PART heeft de ambitie om 20% minder brandstofverbruik en CO2 uitstoot te realiseren binnen het wegtransport in 2020.

Missie

PART verenigt maatschappelijke partijen om het aanbod van wetenschappelijke kennis en de vraag naar zuiniger en schonere voertuigen vanuit de truck- en trailermarkt en verladers en vervoerders bij elkaar te brengen. Hierbij concentreert PART zich in eerste instantie op aërodynamische maatregelen voor het wegvervoer.

Strategie

PART faciliteert het toepassen van aërodynamica in de opleggermarkt door integratie van bestaande technieken en initiatie van demonstratieprojecten. In een tweede fase worden nieuwe technologieën ontwikkeld in het lab die vervolgens worden geïntegreerd in de praktijk.

Doelen

Part stelt zich als doel tegen 2020 een brandstofreductie van 20% te realiseren.

Partners

Een gezamelijk kenmerk van elke PARTner is dat hij/zij een actieve rol vervult in de ontwikkeling en uitvoering van de initiatieven van PART. De initiatiefnemers van PART zijn TU Delft, TNT en FOCWA Carrosseriebouw. Andere deelnemende PARTners zijn Ephicas, SCANIA, Syntens, NEA, Squarell Technology, EMONS en Van Eck. PART staat open voor nieuwe deelnemers.

Contact

ir Gandert Van Raemdonck
Faculty of Aerospace Engineering / PART20
TU Delft

Tel: +31 (0) 15 27 89550
Fax: +31 (0) 15 27 89564
E-mail: gandert.vanraemdonck@part20.eu