Wetenschappers

Welkom op de website van PART. Hopelijk vindt u iets van uw gading op dit informatie- en discussieplatform.

De uitdaging van de aerodynamisch wegvervoer is meer dan ‘gewoon’  het verbeteren van de aerodynamica door middel van onderzoek. Eisen van fabrikanten, exploitanten en chauffeurs moeten vanaf het begin in de analyse meegenomen worden zodat ons onderzoek het juiste probleem oplost en we naar oplossingen in de juiste richting zoeken.

Door het samenbrengen van de verschillende partijen op een website om ideeën, problemen en oplossingen hopen we bij te dragen aan een gezonder milieu en economisch welzijn.

Uw ideeën en input kunnen fabrikanten, ondernemenrs en jongeren ondersteunen in hun beslissingen.