Overheidsinstanties

Welkom op de website van PART. Hier kunt u informatie vinden over het belang van de aerodynamica voor het wegvervoer.

Een aanzienlijk percentage van de energie in de wereldconsumptie wordt gebruikt om de luchtweerstand te overwinnen. Meer dan genoeg reden om de weerstand van elk type voertuig te minimaliseren.

Vermindering van de impact van ons vervoer op het milieu vraagt aanpassingen aan beide kanten van de energiebalans: groen, efficiënte energie-opwekking en vervoer aan de ene zijde, de minimale energieverbruik aan de andere zijde.

Op het laatste aspect moet nog veel worden gedaan. De meeste van onze auto’s, trucks en trailers zijn verre van aerodynamisch efficiënt. Soms voor een goede reden, maar in veel gevallen niet nodig. Oude en nieuwe ideeën kunnen helpen en moeten worden toegepast om het onnodig verspillen van energie te verbeteren.

We hopen dat de informatie op deze site u zullen overtuigen om programma’s om de aerodynamica van vrachtauto’s te verbeteren ondersteunen in elke tak van het wegvervoer.