Ondernemers

Welkom op de website van PART. We hopen dat de inhoud ervan u ideeën geeft voor nieuwe marktontwikkelingen en mogelijkheden of uw bestaande onderneming verbetert.

Op onze site kunt u ideeën vinden uit de academische wereld, gecombineerd met ervaringen, meningen en reflecties van de fabrikanten en gebruikers.

Uw feedback en input kan helpen om nieuwe ideeën op de markt te brengen en om onderzoeksinspanningen te sturen.